RESIDUS I RECICLATGE

Col·laborem activament en el transport de residus amb els principals gestors d’àmbit nacional i internacional, que ens donen la seva confiança.

Donada la important implantació de la nostra companyia en el sector del reciclatge, obtenim els permisos pertinents pel transport de residus no perillosos per la Unió Europea, a més del certificat ALBO pel territori italià.